Tag Archives: stuły

Stuły jako element stroju kapłana

Stuły liturgiczne zalicza się do jednych z najważniejszych elementów, które używane są podczas liturgii w wielu Kościołach chrześcijańskich. Stuła noszona jest przez kapłana oraz diakona. Kapłan zakłada ją zazwyczaj na szyję i wtedy końce swobodnie zwisają na piersiach, natomiast diakon zakłada ja ukośnie. W czasie sprawowania Mszy Świętej przez kapłana stuła zakładana jest pod ornat… Read More »